Feeds:
פוסטים
תגובות

בסיפור עתיק מסופר על אדם שמת ושנישא על ידי מלאך שהוביל אותו אל העולם הבא. המלאך לקח אותו למקום שבו ישבו מאות אנשים. האנשים נראו חיוורים וכחושים, אומללים ורעבים. במרכז הייתה קערה ענקית מלאה בנזיד מזין ובתוכה כפות המכוונות אל האנשים שישבו סביב, אך הם לא יכלו לאכול מהנזיד כי הכפות  היו ארוכות מידי כדי להביא אותן  לפיהם. בסבל וייסורים היו שרויים האנשים, מנסים ללא הרף לאכול משפע המזון המונח פניהם, אך לשווא.

"זהו גיהנום" אמר המלאך לאדם, "כעת אקח אותך לגן עדן". כשהגיעו לגן עדן ראה האדם להפתעתו את אותה התמונה. קערה ענקית מלאה בנזיד מזין, מוקפת באנשים שבידיהם כפות ארוכות. אך כאן משהו היה שונה. לאנשים הללו סומק בלחייהם, הם חייכו ונראו מאושרים ובריאים. "מדוע אנשים אלה מאושרים ושבעים?" שאל האיש את המלאך. "העיניים לך ולא תיראה את ההבדל?" החזיר בשאלה המלאך. האיש הסתכל שוב וראה כיצד איש אחד ממלא את הכף שלו ומושיט אותה לפיו של אחר והוא ממלא את כפו ומאכיל אדם שלישי. המלאך חייך ואמר: "כאן האנשים מאכילים זה את זה. כאן נמצאים האנשים שלמדו את דרך האהבה והנתינה."

את רוח הנתינה והערבות ההדדית המתוארים בסיפור אפשר להפוך לחלק מהמציאות החברתית-כלכלית שלנו. אחת הדרכים ליצור קהילה וכלכלה מעניקה היא מעגל מתנות. מעגל מתנות הוא התאספות קבועה בה אנשים נפגשים ומביעים את הצרכים שלהם: חפצים חומריים, בייבי-סיטר, שיעורי-עזר, עזרה במכונאות רכב, פעילויות פיזיות, התעמלות, יוגה, ניקיון, עריכה ועוד… אחרים יכולים להציע לעזור להם. העזרה מוצעת כהענקת מתנה. לא מדובר בברטר או החלפת שירותים. דרך מעגל המתנות אנחנו מתרגלים 100% נתינה שלא על מנת לקבל חזרה, חוקרים מהם הצרכים האמיתיים שלנו ומה הם המתנות שיש לנו לתת לעולם, יוצרים קהילה אכפתית, מפחיתים את הצריכה ויוצרים כלכלה מקומית דרך הפעלת משאבים חבויים( שזה אנחנו ).

אתן/ם  מוזמנים ללמוד לעומק מה זה מעגל מתנות, מה זו כלכלה מעניקה ולמה חשוב להתחיל ליישם אותה באזור מגורינו. בבלוג תוכלו למצוא מידע תיאורטי ומעשי כיצד ליצור מעגלי מתנות.

המחשה למעגל מתנות ורוח נתינה המתוארת בסיפור תמצאו בסצינה הראשונה (4:17 – 5:15 דקות) של הסרט "אורחים מהכוכב הירוק" .